POLECAMY

Słownik

Udar niedokrwienny mózgu

Udar niedokrwienny to udar mózgu wywołany brakiem przepływu krwi przez dany obszar tkanki mózgowej wywołany zamknięciem naczynia krwionośnego. Brak ukrwienia prowadzi do niedotlenienia i trwałego uszkodzenia mózgu. Zamknięcie naczynia najczęściej wywołane jest przedostaniem się skrzepliny krwi i zaczopowaniem światła naczynia lub krytycznym zwężeniem naczynia przez proces miażdżycowy. Udary niedokrwienne stanowią około 80% wszystkich udarów mózgu.