Słownik

Udar mózgu

Udar mózgu to zespół objawów neurologicznych, który pojawia się w odpowiedzi na nagłe zaburzenie krążenia mózgowego, które utrzymuje się ponad 24 godziny. W zależności od mechanizmu w jakim powstaje wyróżniamy udar krwotoczny (pęknięcie naczynia) lub niedokrwienny (zator lub zakrzep). Rozległość udaru może być bardzo różna – od niewielkich ognisk, po uogólnione zmiany mózgowe.