Słownik

Udar mózgu

Udar mózgu to inaczej apopleksja, wylew lub zawał mózgu. Jest to uszkodzenie mózgu, do którego dochodzi przez zaburzenie ukrwienia tkanki mózgowej. Objawami udaru są: zaburzenia widzenia, mowy, równowagi, koordynacji i czucia, niedowład, silny ból głowy. Może też dojść do zaburzeń świadomości.