POLECAMY

Słownik

Udar krwotoczny mózgu

Udar krwotoczny to choroba, w której w wyniku bezpośredniego wynaczynienia krwi do mózgu, dochodzi do zaburzenia krążenia mózgowego i jego niedotlenienia. Najczęstszą przyczyną udarów krwotocznych mózgu jest pęknięcie tętniaka. Tętniak to odcinkowe, workowate poszerzenie tętnicy mózgowej, które powstaje pod wpływem nadciśnienia. Udary krwotoczne stanowią około 20% wszystkich udarów mózgu.