POLECAMY

Słownik

Trucizna

Trucizna to substancja, która po wchłonięciu do organizmu powoduje jego śmierć. Często to, czy substancja okaże się trująca, zależy od jej dawki (które dzielimy na graniczne, lecznicze, toksyczne i śmiertelne). Trucizny mogą być pochodzenia naturalnego (wytwarzane przez rośliny lub zwierzęta) lub antropologiczne (leki, środki).