Słownik

Trucizna

Trucizna to substancja, która po wchłonięciu do organizmu powoduje jego śmierć. Często to, czy substancja okaże się trująca, zależy od jej dawki (które dzielimy na graniczne, lecznicze, toksyczne i śmiertelne). Trucizny mogą być pochodzenia naturalnego (wytwarzane przez rośliny lub zwierzęta) lub antropologiczne (leki, środki).