POLECAMY

Słownik

Torbiel jajnika

Torbiel jajnika to zbiornik płynu otoczony torebką łącznotkankową lub nabłonkową wypełniony płynem różnego pochodzenia (surowica, ropa, krew) znajdujący się wewnątrz jajnika, w jego miąższu lub pod torebką. Torbiele jajnika występują bardzo powszechnie, dotyczą kobiet w każdym wieku, mogą być pojedyncze i mnogie, zlokalizowane w jednym bądź w obu jajnikach. Torbiele dzielimy na czynnościowe i patologiczne.