POLECAMY

Słownik

Terapia uzależnień

Terapia uzależnień to leczenie, jakiemu poddaje się osoba uzależniona od danej substancji lub kompulsywnego zachowania (alkoholik, narkoman). Leczenie uzależnienia ma na celu zarówno odzwyczajenie chorego od substancji, która powoduje uzależnienie fizycznie, jak i od czynności, od których wykonywania chory jest uzależniony psychicznie.

Terapia uzależnień