POLECAMY

Słownik

Terapia psychomotoryczna

Terapia psychomotoryczna polega na tworzeniu i utrwalaniu nowych połączeń synaptycznych, korzystając z zaplanowanej i świadomej aktywności ruchowej. Oparta jest na wiedzy, że każdy bodziec wywierany przez bodźce zewnętrzne jest sygnałem pobudzającym układ nerwowy. Do technik psychomotorycznych zaliczamy relaksację, taniec, metodę Orlik, muzykoterapię i wiele innych.