POLECAMY

Słownik

Świadczeniodawca

Świadczeniobiorca – pacjent, który zwraca się o udzielenie lub korzysta ze świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.