POLECAMY

Słownik

Świadczenia gwarantowane

Świadczenia gwarantowane - świadczenia opieki zdrowotnej finansowane w całości ze środków publicznych.