POLECAMY

Słownik

Suicydent

Samobójca, osoba o tendencjach samobójczych lub popełniająca zamach samobójczy (skuteczny lub nie).