POLECAMY

Słownik

Rehabilitacja neurologiczna

Rehabilitacja neurologiczna ma za zadanie maksymalne przywrócenie pacjentowi sprawności ruchowej i psychicznej, zdolności poruszania się, mówienia oraz uczestnictwa w życiu społecznym i zawodowym. Jest możliwa dzięki ograniczonemu ale wciąż nie do końca poznanemu potencjałowi regeneracyjnemu układu nerwowego.