POLECAMY

Słownik

Rehabilitacja

Rehabilitacja jest to zespół zorganizowanych działań, które dążą do przywrócenia choremu maksymalnego stanu zdrowia sprzed choroby, definiowanego jako samodzielność ruchowa, ekonomiczna i społeczna. Z tego względu wyróżniamy rehabilitację medyczną (leczniczą), psychologiczną, społeczną i zawodową.