POLECAMY

Słownik

Ratownik medyczny

Ratownik medyczny to osoba, która jest uprawniona do wykonywania świadczeń zdrowotnych, a głównie do udzielania pomocy w przypadku nagłego stanu zagrożenia życia bądź zdrowia. Aby zostać ratownikiem w Polsce, należy ukończyć odpowiednie studium policealne lub wydział nauki o zdrowiu Uniwersytetu Medycznego.