POLECAMY

Słownik

Proteza

Proteza jest sztuczną strukturą, która ma imitować brakującą część ciała lub narząd. Protezy ortopedyczne mogą dotyczyć samego stawy, kości lub całej kończyny. Mogą być statyczne i kinetyczne, tzn. mogą czynnie uczestniczyć w ruchach wykonywanych przez kończynę.