POLECAMY

Słownik

Promieniowanie jonizujące

Promieniowanie jonizujące jest to promieniowanie elektromagnetyczne lub korpuskularne. Występuje ono tylko, wtedy gdy obecny jest izotop pierwiastka promieniotwórczego bądź lampa rentgenowska. Promieniowanie jonizujące może chronić przed powstawaniem komórek nowotworowych, dzięki niszczeniu DNA oraz produkcji wolnych rodników.