POLECAMY

Słownik

POZ

Podstawowa Opieka Zdrowotna (POZ) – podstawowe świadczenia udzielane pacjentom, którzy uprzednio dokonali wyboru lekarza, pielęgniarki i położnej w ramach POZ.

Świadczenia realizowane są głównie w przychodniach, gabinetach i poradniach. Do zadań lekarza w ramach POZ należy kierowanie pacjenta na badania specjalistyczne i rehabilitację czy wypisywanie recept.

Pacjent ma prawo bezpłatnie zmienić lekarza POZ maksymalnie 2 razy w roku (nie dotyczy to zmiany miejsce zameldowania). Każda kolejna zmiana obciążona jest kosztem 80 złotych.