POLECAMY

Słownik

POChP

Przewlekła Obturacyjna Choroba Płuc, polegająca na postępującym i nie do końca odwracalnym ograniczeniu przepływu powietrza przez drogi oddechowe.