POLECAMY

Słownik

OFE

Otwarte Fundusze Emerytalne (OFE) – podmioty (osoby prawne) zarządzające majątkiem pochodzącym ze składek w ramach tzw. II Filaru ubezpieczeń społecznych.

OFE powstały na mocy reformy systemu emerytalnego w 1999 r.

System jest:

  • Obowiązkowy – dla osób urodzonych po 31 grudnia 1968 r., a podlegają ubezpieczeniom społecznym
  • Dobrowolne – dla osób urodzonych przed 1 stycznia 1969r. a po 31 grudnia 1948 r. (mogą wybrać między ZUS-em a OFE)

Urodzeni przed 31 grudnia 1948 r. obligatoryjnie pozostają w systemie sprzed reformy.