POLECAMY

Słownik

Odroczona edukacja

Dotyczy dzieci, które w badaniu dojrzałości szkolnej osiągają niskie wyniki, w związku z czym istnieje duże prawdopodobieństwo, że nie sprostają wymaganiom szkolnym – w celu ugruntowania wiedzy niezbędnej do sprostania tym wymaganiom oraz by dać dziecku czas na osiągnięcie wymaganej dojrzałości emocjonalnej dzieci w normie intelektualnej odracza się na rok od obowiązku szkolnego, w przypadku dzieci z upośledzeniem umysłowym odroczenie może obowiązywać do osiągnięcia przez dziecko 10 roku życia.