POLECAMY

Słownik

Niepełnosprawność

Jest to stan, w którym występuje różnego rodzaju upośledzenie prawidłowego funkcjonowania człowieka. Niepełnosprawność może mieć wymiar zdrowotny, społeczny i zawodowy. Niepełnosprawność może ograniczać sprawność funkcji fizycznych lub psychicznych.