POLECAMY

Słownik

NFZ

Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ) – państwowa jednostka organizacyjna zarządzająca świadczeniami opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

W polskim systemie opieki zdrowotnej Fundusz pełni rolę płatnika: ze środków pochodzących z obowiązkowych składek ubezpieczenia zdrowotnego finansuje świadczenia udzielane ubezpieczonym i refunduje leki.