Słownik

Negatywna triada poznawcza

Wywodząca się z poznawczej koncepcji Becka triada negatywnych przekonań: negatywne myśli o sobie samym, o teraźniejszości (aktualnych doświadczeniach) i o przyszłości.