POLECAMY

Słownik

MPD

Mózgowe porażenie dziecięce, przewlekłe i niepostępujące zaburzenie ośrodkowego układu nerwowego, do którego dochodzi przed, po i w czasie porodu.