POLECAMY

Słownik

Metoda Vojty

Jest to technika rehabilitacyjna stosowana u dzieci mająca na celu poprawę rozwoju ruchowego oraz układu kostno-szkieletowego. Polega na drażnieniu mięśni i zakończeń nerwowych, w taki sposób, aby powstały w nim wzorce odruchów możliwie bliskie prawidłowym odruchom na danym etapie rozwoju dziecka.