POLECAMY

Słownik

Leki przeciwhistaminowe

Leki przeciwhistaminowe to podstawowe leki stosowane w chorobach alergicznych. Działanie leków przeciwhistaminowych polega na zmniejszaniu działania histaminy – głównej substancji wydzielanej w odpowiedzi na alergen i odpowiadającej za objawy alergii. Histamina prowadzi do rozszerzenia naczyń krwionośnych, świądu skóry, powstania bąbla pokrzywkowego, skurczu oskrzeli, kataru i obrzęku błony śluzowej nosa. Leki przeciwhistaminowe w różnym stopniu zmniejszają wszystkie wymienione objawy.