POLECAMY

Słownik

Leki antyarytmiczne

Leki antyarytmiczne to leki stosowane w zaburzeniach rytmu serca. W zależności od arytmii mają one na celu zwolnienie, przyspieszenie lub umiarowienie rytmu serca. Wśród leków antyarytmicznych wyróżniamy leki blokujące przepływ sodu w komórkach serca (propafenon, lidokaina), leki blokujące receptory beta w sercu, tzw. beta-blokery (propranolol, metoprolol), leki hamujące przepływ potasu (amidaron, sotalol) i wapnia w komórkach serca (diltiazem, werapamil).