POLECAMY

Słownik

Lateralizacja

Stronność, czyli dominacja jednej strony ciała nad drugą: prawej nad lewą lub odwrotnie, lateralizacja może być jednorodna (dominuje lewe oko, noga, ręka i ucho lub prawe oko, noga, ręka i ucho) lub skrzyżowana (np. lewa ręka, prawe oko i ucho).