Słownik

Kształcenie specjalne

Dotyczy specjalnych metod, środków, form edukacji dostosowanych do możliwości dzieci niepełnosprawnych i niedostosowanych społecznie, kształcenie specjalne rozpoczyna się już w przedszkolu i obejmuje wszystkie szczeble kształcenia z wyjątkiem edukacji akademickiej, kształcenie specjalne adresowane jest do dzieci mających wadą wzroku, słuchu, niepełnosprawnych ruchowo, z upośledzeniem umysłowym.