Słownik

Krwotok

Krwotok to silne krwawienie powstałe na wskutek urazu bądź choroby. Krwotok może być zewnętrzny (otwarte rany) lub wewnętrzny (gdy krew nie jest widoczna na zewnątrz). Krwotoki dzielimy na: miąższowe, tętnicze, żylne, włośniczkowe, aortalne i sercowe. Do objawów krwotoku należą m.in. bladość skóry, osłabienie, niepokój, zimny pot i mroczki przed oczami.