POLECAMY

Słownik

Krwotok

Krwotok to silne krwawienie powstałe na wskutek urazu bądź choroby. Krwotok może być zewnętrzny (otwarte rany) lub wewnętrzny (gdy krew nie jest widoczna na zewnątrz). Krwotoki dzielimy na: miąższowe, tętnicze, żylne, włośniczkowe, aortalne i sercowe. Do objawów krwotoku należą m.in. bladość skóry, osłabienie, niepokój, zimny pot i mroczki przed oczami.