POLECAMY

Słownik

KRUS

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS) – instytucja państwowa zarządzająca ubezpieczeniami społecznymi rolników.

Jest finansowana w ogromnej części przez budżet państwa i uzupełniona składkami ubezpieczonych rolników (emerytalno-rentowe).

Ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie jest finansowane wyłącznie ze składek od rolników i gromadzone w specjalnym funduszu.