POLECAMY

Słownik

Kinezyterapia

Kinezyterapia (rehabilitacja ruchowa) wykorzystuje ruch jako środek leczniczy. Kinezyterapia korzysta z dwóch właściwości naszego układu nerwowego: plastyczności i regeneracji. Kinezyterapia, na którą składają się różnego rodzaju ćwiczenia czynne i bierne, za pomocą ruchu pobudza metabolizm tkanek oraz odbudowę układu kostno-stawowego i mięśniowego.