POLECAMY

Słownik

Kardiowerter-defibrylator

Kardiowerter-defibrylator to wszczepialne urządzenie medyczne mające za zadanie przerwać potencjalnie groźną dla życia arytmię i przewrócić rytm zatokowy serca. Wszczepienia urządzenia dokonuje się u chorych, u których pomimo leczenia farmakologicznego istnieje duże ryzyko wystąpienia groźnych dla życia zaburzeń rytmu serca mogących doprowadzić do nagłego zatrzymania krążenia i śmierci sercowej.