POLECAMY

Słownik

Kardiowerter – defibrylator

Kardiowerter – defibrylator jest to urządzenie, które wszczepione w pobliżu serca pacjenta potrafi rozpoznać nieprawidłowy rytm i przywrócić właściwą czynność serca za pomocą odpowiedniego wyładowania elektrycznego. Jest on polecany przede wszystkim tym chorym, u których arytmia może być bezpośrednim zagrożeniem życia.