POLECAMY

Słownik

Kardiochirurg

Kardiochirurg zajmuje się diagnostyką chorób układu krążenia, kwalifikacją pacjentów do operacji kardiologicznych, wykonywaniem operacji kardiochirurgicznych oraz opieką pooperacyjną i rehabilitacją chorych. Kardiochirurg poza bezbłędnym opanowaniem warsztatu chirurgicznego, musi także mieć wiedzę ogólną z dziedzin, takich jak: choroby wewnętrzne, chirurgia plastyczna, chirurgia urazowa i ortopedia, anestezjologia i intensywna terapia oraz neurochirurgia.

Rodzaj specjalizacji: podstawowa specjalność lekarska

Czas trwania specjalizacji: 5 lat

Jakimi chorobami zajmuje się kardiochirurg?

Kardiochirurg zajmuje się diagnostyką i leczeniem chorób serca i naczyń, np.:

 • obrażeń serca i dużych naczyń klatki piersiowej,
 • zaburzeń rytmu serca,
 • niewydolności serca,
 • ciężkich chorób sercopochodnych, w tym wstrząsu kardiogennego,
 • wad serca: nabytych i wrodzonych,
 • choroby niedokrwiennej serca,
 • chorób aorty piersiowej i brzusznej, ze szczególnym uwzględnieniem tętnika aorty,
 • profilaktyką przeciwzakrzepową,
 • choroby zakrzepowo-zatorowej tętnic,
 • stopy cukrzycowej,
 • miażdżycy tętnic,
 • żylaków kończyn dolnych oraz zespołu pozakrzepowego,
 • zatorowości płucnej: ostrej i przewlekłej,
 • zapalenia żył głębokich i powierzchownych,
 • tętniaków aorty brzusznej,
 • wstrząsu, szczególnie kardiogennego,
 • powikłań choroby niedokrwiennej serca,
 • zaburzeń rytmu serca i chorób układu przewodzącego serca, które wymagają leczenia chirurgicznego,
 • urazów klatki piersiowej, ze szczególnym uwzględnieniem urazów serca i dużych naczyń,
 • ostrych i przewlekłych chorób serca,
 • zaburzeń krzepnięcia oraz zajmuje się kontrolą i normalizacją wskaźników krzepnięcia,
 • prowadzi postępowanie ratujące życie w przypadku tamponady osierdzia, wykonuje nakłucie worka osierdziowego,
 • zajmuje się przygotowaniem pacjenta do transplantacji serca, pobiera serce do przeszczepu,
 • wszczepia sztuczne zastawki serca,
 • mechaniczne wspomaganie krążenia.

Kardiochirurg zajmuje się intensywną terapią chorych oraz leczeniem stanów zagrożenia życia, tj.:

 • leczeniem ran i obrażeń,
 • uzupełnianiem krwi i leczenie krwiozastępcze,
 • leczeniem ostrych chorób jamy brzusznej zagrażających życiu – niedrożność mechaniczna i porażenna, uwięźnięcie przepukliny, zapalenie otrzewnej,
 • przygotowaniem pacjenta do operacji w trybie natychmiastowym,
 • rozpoznaniem i leczeniem krwotoków,
 • leczeniem urazów głowy, klatki piersiowej i jamy brzusznej ze szczególnym uwzględnieniem leczenia uszkodzenia wielonarządowego,
 • leczeniem złamań zamkniętych i otwartych kości,
 • leczeniem mnogich obrażeń ciała różnego rodzaju (jednoczesne oparzenia, złamania, uszkodzenia narządów),
 • nawadnianiem, uzupełnianiem płynów,
 • leczeniem wstrząsów,
 • resuscytacją,
 • prowadzaniem sztucznej wentylacji.

Z jakimi dolegliwościami należy udać się do kardiochirurg?

Pomocy u kardiochirurga mogą szukać osoby cierpiące na:

 • chorobę niedokrwienną serca,
 • zaburzenia rytmu serca i wady układu przewodzącego serca,
 • tętniaka aorty piersiowej lub brzusznej,
 • wady zastawek serca,
 • wrodzone wady serca,
 • nowotwory serca,
 • kardiomiopatię,
 • choroby osierdzia,
 • choroby wsierdzia,
 • zaburzenia krążenia sercowo-płucnego.

Zabiegi specjalistyczne

Zabiegi specjalistyczne wykonywane przez kardiochirurga:

 • operacje na otwartym sercu,
 • operacje na zastawkach serca – wymiana zastawek, wszczepienie sztucznej zastawki,
 • wycięcie tętniaka aorty,
 • wszczepienie rozrusznika serca,
 • laserowe leczenie chorób serca i naczyń, w szczególności choroby niedokrwiennej serca na podłożu miażdżycy tętnic wieńcowych,
 • transplantacja serca,
 • leczenie krwią,
 • kardiowersja,
 • intubacja,
 • reanimacja,
 • wentylacja mechaniczna.

Diagnostyka specjalistyczna

Lekarz kardiochirurg w swojej pracy musi sięgać po wysoko specjalistyczne badania diagnostyczne, m.in. EKG, ECHO serca, koronarografię, cewnikowanie serca.

Czy do kardiochirurga potrzebne jest skierowanie?

Do kardiochirurga potrzebne jest skierowanie.

Objaśnienia:

Koronarografia – jest to badanie tętnic wieńcowych pod kamerą rentgenowską; umożliwia zaobserwowanie przebiegu naczyń, ich budowy i obecności ewentualnych zwężeń.

ECHO serca – badanie USG mięśnia sercowego; za pomocą promieni ultrasonograficznych możliwa jest obserwacja pracy serca, która widoczna jest na ekranie monitora jako dwuwymiarowy obraz będący przekrojem serca.


Chcesz wiedzieć na temat chorób serca i naczyń? Czytaj serwis kardiologia.wieszjak.polki.pl.

Chcesz porozmawiać o swoich problemach zdrowotnych? Wejdź na forum commed.polki.pl do działu Kardiolog.

Szukasz lekarza lub placówki medycznej? Skorzystaj z wyszukiwarki rynekmedyczny.polki.pl.