POLECAMY

Słownik

Genogram rodziny

Schemat przypominający drzewo genealogiczne rodziny, na którym zaznacza się informacje na temat członków rodziny, takie jak: wiek zawarcia związku małżeńskiego, ilość i powody rozwodów, przypadki chorób w tym również choroby alkoholowej, ilość dzieci, wykształcenie, stosowanie przez rodziców kar i nagród wobec dziecka – genogram pozwala spojrzeć na rodzinę jako na pewną całość i prześledzić to, co się w niej działo, np. kobiety, których ojcowie mieli problem z alkoholem – wybierały podobnych mężów lub kobiety w tej rodzinie były silniejsze od mężczyzn i to one decydowały o życiu rodzinny