POLECAMY

Słownik

Fizjoterapia

Jest metodą rehabilitacyjną łączącą leczenie za pomocą różnych form ruchu z leczeniem czynnikami fizykalnymi (fizykoterapią) i masażem leczniczym.