POLECAMY

Słownik

Farmakoterapia

Terapia prowadzona przy zastosowaniu środków farmakologicznych, czyli lekarstw, w celu zwalczenia przyczyn lub objawów choroby. Może być stosowana wyłącznie pod opieką lekarza.