POLECAMY

Słownik

Ewakuacja

Ewakuacja to działanie zmierzające do zorganizowanego przemieszczenia ludzi z terenu, na którym występuje zagrożenie. Takim zagrożeniem może być np. pożar, skażenie terenu, działania wojenne bądź powódź. Ewakuacja może być planowa lub doraźna.