POLECAMY

Słownik

Epidemia

Zjawisko występowania w jednym czasie i miejscu przypadków zachorowań w liczbie znacznie przekraczającej normę.