POLECAMY

Słownik

EKG (elektrokardiografia)

Badanie EKG służy do oceny czynności bioelektrycznej serca. Każdy skurcz serca jest wywoływany przez impuls wysyłany z naturalnych rozruszników serca. Elektrody umieszczane na ciele pacjenta rejestrują impulsy elektryczne oraz ich efekt biologiczny. Tak powstaje wykres, którego analiza umożliwia ocenę rytmu i pracy serca. Za pomocą badania EKG może nie tylko rozpoznać zawał serca, ale także wady serca, zaburzenia jego rytmu i inne choroby mięśnia sercowego.