POLECAMY

Słownik

Edukacja domowa

Edukacja prowadzona przez rodziców, dziecko nie uczestniczy w zajęciach edukacyjnych w szkole, na rodzicach spoczywa cały ciężar sprostania wymogom egzaminacyjnym, ponieważ w warunkach polskich, by dziecko spełniało obowiązek szkolny poza szkołą (w domu rodzinnym) musi poddać się egzaminom klasyfikacyjnym stwierdzającym stopień realizacji podstawy programowej.