POLECAMY

Słownik

Choroby zakaźne

Określenie grupy chorób ludzi, zwierząt oraz roślin.

Wywoływane są one przez czynnik zakaźny, łamiący siły odpornościowe organizmu, który może łatwo przenosić się między organizmami.