POLECAMY

Słownik

Błona dziewicza

Błona dziewicza to fragment (fałd) błony śluzowej znajdujący się u wejścia pochwy, który posiada niewielki otwór prowadzący do pochwy. Otworem tym wydostaje się krew miesiączkowa. Otwór w błonie dziewiczej może powiększać się wraz ze wzrostem kobiety, może być ich więcej niż jeden. Zdarza się, że naturalnie nie ma błony dziewiczej.