Słownik

Benzodiazepiny

Leki o działaniu przeciwlękowym, uspokajającym, nasennym i amnestycznym (silnie uzależniające), łagodzące objawy stresu, jednak nieusuwające jego przyczyn.

więcej na ten temat -->