POLECAMY

Słownik

Autonomiczny układ nerwowy

Struktury obecne zarówno w mózgu, jak i poza nim, pomagające sterować czynnościami życiowymi.

więcej na ten temat -->