Słownik

Astygmatyzm

Wada wzroku będąca wynikiem zaburzonej kulistości oka, jeden z wymiarów rogówki wysokość lub szerokość jest większy od drugiego, a wymiary te powinny być równe, w wyniku tej deformacji światło skupiane na siatkówce ulega rozmyciu w jednym z kierunków, co powoduje, że widzenie jest nieostre.