POLECAMY

Słownik

Antybiotyki

Naturalne, wtórne produkty metabolizmu drobnoustrojów, które hamują wzrost i podział innych drobnoustrojów.

Stosuje się je w przypadku zakażeń bakteryjnych lub profilaktycznie, aby zapobiec zakażeniom bakteryjnym w okresach osłabionej odporności.