POLECAMY

Słownik

Abulia

Objaw kliniczny występujący w depresji, ale również w niektórych zaburzeniach neurotycznych i psychotycznych oraz w wyniku uszkodzeń organicznych. To zaburzenie aktywności polega na chorobliwym braku woli i trudnościach w podejmowaniu wszelkich decyzji i działań.