POLECAMY

interpretacja wyników

napisał/a: origaw , 2017-04-11 12:16
Witam wszystkich,

Proszę przejrzyjcie te wyniki. Co to może oznaczać? Jeśli macie jakieś sugestie to piszcie.


Nr ICD9 / Nazwa badania Wynik Jedn. Grafika
min. max.
3 C59 / Odczyn Biernackiego 2 mm/h 3 15 o[----------------]

4 C32 / Leukogram
Gran. oboj. segmentowany 54 % 34 71 [-------o--------]

Limfocyt 41 % 19 52 [---------o------]

Eozynofil 2 % 1 6 [--o-------------]

Monocyt 3 % 5 12 o[----------------]

5 C66 / Trombocyty
met.komorowa
( Nygarda ) 137 120 350 [o---------------]

11 C55 / Morfologia 25
parametrów
WBC 3.22 10^3/uL 3.98 10.4 o[----------------]

RBC 4.48 10^6/uL 3.93 5.22 [-----o----------]

HGB 13.4 g/dL 11.2 15.7 [------o---------]

HCT 39.8 % 34.1 44.9 [------o---------]

MCV 88.8 fL 79.4 94.8 [--------o-------]

MCH 29.9 pg 25.6 32.2 [--------o-------]

MCHC 33.7 g/dL 32.2 35.5 [-----o----------]

PLT 128 10^3/uL 182 369 o[----------------]

RDW-SD 41.6 fL 36.4 46.3 [------o---------]

RDW-CV 12.8 % 11.7 14.4 [-----o----------]

PDW 17.4 fL 9.8 16.2 [----------------]o

MPV 13.2 fL 9.4 12.5 [----------------]o

P-LCR 50.7 % 19.1 46.6 [----------------]o

PCT 0.17 % 0.17 0.38 [o---------------]

NEUT 1.60 10^3/uL 1.56 6.13 [o---------------]WYNIK ZLECENIA 1458/1736/04/17

Norma Norma
Nr ICD9 / Nazwa badania Wynik Jedn. Grafika
min. max.
LYMPH 1.30 10^3/uL 1.18 3.74 [o---------------]

MONO 0.26 10^3/uL 0.24 0.36 [-o--------------]

EO 0.04 10^3/uL 0.04 0.36 [o---------------]

BASO 0.02 10^3/uL 0.01 0.08 [-o--------------]

NEUT(%) 49.7 % 34 71.1 [-----o----------]

LYMPH(%) 40.4 % 19.3 51.7 [--------o-------]

MONO(%) 8.1 % 4.7 12.5 [-----o----------]

EO(%) 1.2 % 0.7 5.8 [o---------------]

BASO(%) 0.6 % 0.1 1.2 [-----o----------]

102 I19 / GOT/AST 21.4 U/L 0 34 [--------o-------]

103 I17 / GPT/ALT 19.7 U/L 10 49 [--o-------------]

108 M37 / Kreatynina 0.6 mg/dl 0.5 1.1 [-o--------------]

109 M45 / Kwas moczowy
M45 / Wynik w surowicy 3.7 mg/dl 3.1 7.8 [o---------------]

111 I99 / Cholesterol calkowity

/ wynik w surowicy 131.9 mg/dl 190

112 K01 / 56.6 mg/dl 45
HDL-cholesterol-bezposredni

113 K03 / LDL-cholesterol 64.66 mg/dl 115

114 O49 / Trojglicerydy 53.2 mg/dl 150
133 O35 / Sód 142.1 mmol/L 132 146 [---------o------]

134 N45 / Potas 5.27 mmol/L 3.5 5.5 [------------o---]

135 I97 / Chlor 103.3 mmol/L 99 109 [-----o----------]
139 O95 / Zelazo
WYNIK BADANIA: 200.0 ug/dl 50 170 [----------------]o

258 A01 / Analiza moczu

Bilirubina Neg mg/dL 0.5

Urobilinogen Norm mg/dL 2

Ketony Neg mg/dl 5

Kwas askorbinowy Neg mg/dl 20

Glukoza Neg mg/dl 20

Bialko Neg mg/dl 12

Krew Neg mg/dl 0.015
pH 5.5 5 7.5 [--o-------------]

Nitraty Neg mg/dl 0.06

Leukocyty Neg WBC/ul 25
Ciezar Wlasciwy 1.013 1.003 1.03 [----o-----------]
WYNIK ZLECENIA 1458/1736/04/17

Norma Norma
Nr ICD9 / Nazwa badania Wynik Jedn. Grafika
min. max.

Klarownosc Przejrzysty

Kolor Zolty

Nablonki plaskie pojedyncze wpw

Sluz pojedyncze wpw
430 O83 / Witamina B 12 374 pg/ml 211 911 [--o-------------]

650 L43 / Glukoza we krwi
Osocze z fluorkiem 83.5 mg/dl 70 99 [-----o----------]

688 Kalprotektyna

Wynik badania: 40,19 mg/g

wynik ujemny , mg/g 50

wynik graniczny , mg/g 50 150

wynik dodatni , mg/g 150